Dự án đã thi công

Trạm bơm nước thô Grindex tại Lâm Đồng lắp đặt 05 máy bơm Mega N (90kW)

Kỹ thuật
Mr. Van
Email: locthanh.service@gmail.com
Mr. Loc
Email: locthanhtpse@gmail.com
Kinh doanh
Ms. Hoa
Email: locthanh.sales1@gmail.com
Ms. Mai
Email: locthanh.business1@gmail.com
Ms. Linh
Email: locthanh.sales2@gmail.com